Dự án Kho lạnh LPG Thị Vải

Thứ hai - 22/06/2015

Thông tin dự án
Chủ đầu tư: 
Tổng công ty khí Việt Nam (PVGas)
Tổng mức đầu tư: 2515 tỷ đồng
Nhà thầu chính: Liên danh tổng thầu PVC-DEC
Địa điểm: Kho cảng Thị vải, KCN Cái Mép, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu

Hạng mục tham gia: cung cấp ~ 25.000 m3 cát cho công tác xử lý nền của dự án