Tầm nhìn, sứ mệnh

Thứ năm - 25/06/2015

TẦM NHÌN
  1. Trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực khai thác – chế biến khoáng sản và cung cấp sản phẩm bê tông đúc sẵn đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển hạ tầng cơ sở đất nước theo hướng công nghiệp hiện đại.
SỨ MỆNH
  1. Sự hài lòng của khách hàng là yếu tố then chốt để FECON Mining nổ lực hết mình không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm & dịch vụ cung cấp nhằm mang lại giá trị gia tăng tối đa cho Khách hàng.
CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
-   Giá trị cốt lõi của mọi sản phẩm và dịch vụ là làm hài lòng khách hàng.
-   Giá trị cốt lõi của công ty là con ngưòi, lòng nhiệt tình và quyết tâm cùng tạo lập.
 -    Gia tăng giá trị và phát triển hài hòa, bền vững là tôn chỉ của mọi hành động.
    Chất lượng, hiệu quả, đúng hẹn để khắc ghi ấn tượng chuyên nghiệp trong tâm thức khách hàng.
    Văn hóa doanh nghiệp là nhân tố quan trọng gắn kết người lao động và gia tăng niềm tin với Khách hàng.
    Đổi mới để thích nghi là nhận thức và trách nhiệm của mọi thành viên FECON Mining.

Các bài viết khác