1. Mọi hoạt động của Công ty đều hướng tới mục tiêu dài hạn là: ích nước - lợi nhà;
  2. Mọi sản phẩm và dịch vụ dù là lớn hay nhỏ luôn làm thỏa mãn khách hàng;
  3. Chất lượng, hiệu quả, đúng hẹn để khắc ghi ấn tượng “Chuyên nghiệp” trong tâm thức của khách hàng;
  4. Nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ tương trợ, gắn bó lâu dài, hai bên cùng có lợi với các Đối tác;
  5. Giá trị cốt lõi của Công ty là con người, lòng nhiệt tình và quyết tâm cùng tạo lập;
  6. Văn hoá doanh nghiệp là niềm tự hào của nhân viên và niềm tin của cộng đồng;
  7. Học tập, rèn luyện không ngừng để đổi mới và thích nghi là trách nhiệm của Công ty và của mỗi thành viên FECON Mining