Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2

Thứ hai - 30/11/2015

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2, sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hình hỗn hợp thế hệ F (công nghệ tiên tiến trên thế giới hiện nay), cấu hình 2-2-1 (2 tua bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt, 1 tua bin hơi), công suất 750MW thuộc Trung tâm Điện lực Nhơn Trạch, cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 35 km về hướng Đông-Nam.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 được đầu tư xây dựng theo hình thức IPP (nhà máy điện độc lập), đồng chủ sở hữu theo hình thức vốn góp của các cổ đông và vốn vay ,trong đó Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là cổ đông lớn nhất.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong Tổng sơ đồ điện VI về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét đến năm 2025 và được phép áp dụng cơ chế đặc thù để đầu tư xây dựng các công trình điện cấp bách giai đoạn 2006-2010 (theo Quyết định số 1195/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của TTgCP).

Dự án Nhà máy điện Nhơn trạch 2 được thực hiện nhằm góp phần ổn định và cung cấp điện năng cho phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo an ninh năng lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, giải quyết tình trạng thiếu hụt điện năng của hệ thống điện quốc gia giai đọan 2006-2015.