Hội đồng quản trị

Thứ tư - 24/06/2015

Ông HÀ THẾ PHƯƠNG
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh: 1954
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ thông tin - Đại học Bách khoa HN
Quá trình công tác
1977 - 1987: Giảng viên Khoa Toán, Lý Trường Cao đẳng sư phạm Nam Định  
1987 -  1995: Quản lý lao động tại Nhà máy Dệt Donhet thuộc Liên Xô cũ
2000 - 2004: Giảng viên Trường trung cấp Công nghệ Hà Nội
2004 - 2008: Giám đốc Trung tâm thí nghiệm FECON
2008 - 2009: Giám đốc sản xuất Công ty TNHH cọc bê tông dự ứng lực FECON
2009 - 2010: Phó Giám đốc Công ty TNHH cọc bê tông dự ứng lực FECON
5/2010 - 2014: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

2015 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON                         

 

 

Ông HÀ THẾ LỘNG
 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm sinh: 1953
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm kỹ thuật - Điện Xí nghiệp
Quá trình công tác:
1983 - 1987: Quản đốc phân xưởng mạ Công ty Điện cơ thống nhất
1987 - 1991: Quản lý lao động tại Nhà máy dệt Cherocatsu thuộc Liên Xô cũ
2004 - 2007: Giám đốc sản xuất Công ty CP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm 
                   FECON 
2007 - 2010: Giám đốc Công ty TNHH Cọc bê tông dự ứng lực FECON
2010 - 2014: Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

2015 – Nay: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khoáng sản FECON                        
 

 

 

 

 

 


Ông PHẠM TRUNG THÀNH
 
 

ỦY VIÊN HĐQT & GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học
Quá trình công tác:

Từ 1999 – 05/2008: Giáo viên tại Trường THCS Yên Phú, Ý Yên, Nam Định

Từ 06/2008 – 10/2009: Trưởng phòng Cung ứng vật tư Công ty TNHH cọc bê tông dự ứng lực FECON

Từ 10/2009 – 04/2010: Quản đốc xưởng Công ty TNHH cọc bê tông dự ứng lực FECON

Từ 05/2010 - 2014: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

Từ 2015 – Nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON                                                                                

 


Ông NGUYỄN CHÍ CÔNG
 


                               
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm sinh: 1972
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư đường bộ - ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội
Quá trình công tác
1994 - 1995: Phòng Quản lý chất lượng Công ty Công trình giao thông 610
1995 - 1999: Phó Giám đốc Công ty Xây dựng giao thông Nhị Hiệp
1999 - 2004: Đội trưởng thi công Công ty Xây dựng công trình giao thông 889  
2004 - 2012: Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Kỹ thuật nền móng và Công trình ngầm FECON
01/2013 - nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản FECON

 

Ông NGÔ MẠNH QUÂN
 

ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Năm sinh: 1972

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác:

- 05/1997-04/1999: Công tác tại TCT Vinaconex
- 11/1999- 11/2001: Giám đốc dự án Đại học quốc gia Dong dok, Vientina, Lào
- 04/2002 - 04/2003: Phó GĐ CTCP Vinaconex 6
- 5/2003-07/2007: phó GĐ ban QLDA Xi măng Cẩm Phả- TCT Vinaconex
- 08/2007 - 09/2011: Phó GĐ Công ty Liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh, dự án Splendora Hà Nội
- Từ 2012-2013: Giám đốc CTCP Chế tác đá Việt Nam

- Từ 2014 – Nay: Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần Khoáng sản FECON