Ban lãnh đạo

Thứ ba - 14/07/2015


Ông PHẠM TRUNG THÀNH
 


ỦY VIÊN HĐQT & GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Năm sinh: 1977
Trình độ chuyên môn: Cử nhân hóa học
Quá trình công tác:

Từ 1999 – 05/2008: Giáo viên tại Trường THCS Yên Phú, Ý Yên, Nam Định

Từ 06/2008 – 10/2009: Trưởng phòng Cung ứng vật tư Công ty TNHH cọc bê tông dự ứng lực FECON  

Từ 10/2009 – 04/2010: Quản đốc xưởng Công ty TNHH cọc bê tông dự ứng lực FECON

Từ 05/2010 - 2014: Phó giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

Từ 2015 – Nay: Giám đốc Công ty Cổ phần Khoáng sản FECON

 

 


Ông CAO VĂN THÁI
 

PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Năm sinh: 1982
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Quá trình công tác:

Tháng 4/2016 – Nay: Phó giám đốc phụ trách sản xuất và thiết bị                                                                    

         

 


Ông HOÀNG VĂN THOAN
 


KẾ TOÁN TRƯỞNG

Năm sinh: 1983
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:

·         - 10/2005-12/2007: NV kế toán - Công ty Công nghiệp tàu thủy và XD Hạ Long
- 01/2007-3/2009: Kế toán trưởng - CTCP xây dựng Vinashin Hạ Long
- 04/2009-04/2010: Chuyên viên tài chính CTCP Austfeed Hưng yên
- 05/2010-05/2013: Chuyên viên tài chính - CTCP kỹ thuật nền móng và CT ngầm FECON
- 06/2013-11/2014: Kế toán trưởng CTCP FECON Nghi Sơn
- 12/2014-05/2015: Chuyên viên ban Kiểm soát nội bộ- CTCP Kỹ thuật nền móng và CT ngầm FECON

·         - 10/2015 – Nay: Kế toán trưởng Công ty cổ phần khoáng sản FECON