Tin tức & sự kiện

FCM - Cho “lộ sáng” một loạt dự án PPP giao thông

Thứ sáu - 16/09/2016

Đó là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Nhật tại lễ công bố Cổng thông tin điện tử về các dự án đầu tư theo hình thức PPP - www.ppp.mt.gov.vn do Bộ này quản lý, diễn ra đầu tuần này.

Mặc dù chỉ có khoảng 3 tháng chuẩn bị, nhưng Ban Quản lý dự án PPP (Bộ Giao thông - Vận tải) đã kịp cập nhật những thông tin cơ bản nhất của 84 dự án PPP giao thông, trong đó có 17 dự án đang chuẩn bị đầu tư, 8 dự án đang trong giai đoạn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, 22 dự án đang triển khai xây dựng, 37 dự án đang vận hành khai thác.

Các thông tin về Dự án PPP do Bộ Giao thông - Vận tải quản lý được đăng tải công khai, minh bạch trên website www.ppp.mt.gov.vn. Ảnh: Đức Thanh
Các thông tin về dự án PPP do Bộ Giao thông - Vận tải quản lý được đăng tải công khai, minh bạch trên website www.ppp.mt.gov.vn. Ảnh: Đức Thanh

Ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý dự án PPP cho biết, những thông tin được bố trí nằm trong chuyên mục Dự án đang triển khai xây dựng, dự án vận hành khai thác” này của website được cập nhật trên cơ sở kết quả quyết toán cuối cùng của các công trình BOT vừa được chốt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các nhà đầu tư. “Đây là công cụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tra cứu, giám sát cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư trong quá trình triển khai, khai thác các dự án PPP”, ông Huy nói.

Theo ông Nguyễn Nhật, mục tiêu xây dựng Trang thông tin điện tử dự án PPP nhằm quản lý toàn bộ thông tin về dự án PPP trong suốt vòng đời dự án để phục vụ Bộ Giao thông - Vận tải quản lý, điều hành và hỗ trợ ra quyết định.

Bộ Giao thông - Vận tải cũng sẽ công khai và minh bạch các thông tin về dự án PPP do Bộ Giao thông - Vận tải quản lý cho các nhà đầu tư, ngân hàng cấp vốn, mức thu phí của dự án, các tài liệu liên quan đến dự án.

Trang thông tin điện tử dự án PPP sẽ thông tin về văn bản chỉ đạo, văn bản pháp lý, mẫu báo cáo; thông tin các dự án đang chuẩn bị đầu tư, dự án đang đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, dự án đang triển khai xây dựng, dự án đang vận hành khai thác, dự án đã kết thúc hợp đồng và dự án địa phương quản lý; đồng thời thông tin về nhà đầu tư, danh sách nhà đầu tư, triển khai xây dựng, vận hành khai thác và kết thúc hợp đồng.

Bên cạnh đó, trong chuyên trang Nhà đầu tư, văn bản mới của website sẽ là nơi cung cấp đầy đủ danh sách các nhà đầu tư, địa chỉ liên hệ, các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư PPP và các văn bản chỉ đạo điều hành của cơ quan quản lý nhà nước”, ông Huy nói và cho biết thêm, thông qua khoản viện trợ không hoàn lại của Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFTA) ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB), đơn vị tư vấn đã thực hiện hỗ trợ rà soát, đánh giá và đề xuất hoàn thiện các khung thể chế cho việc kêu gọi đầu tư, quản lý và thực hiện các dự án PPP do Bộ Giao thông - Vận tải quản lý.

Đồng thời, đơn vị tư vấn tiến hành nghiên cứu, đánh giá và đề xuất mô hình tổ chức và cơ cấu hoạt động cho Ban PPP (Bộ Giao thông - Vận tải); nghiên cứu, đề xuất các quy trình quản lý và xây dựng sổ quy trình quản lý và hướng dẫn cho các dự án PPP.

Ngoài ra, đơn vị tư vấn có nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện các mẫu tài liệu đấu thầu và hợp đồng mẫu trên cơ sở rà soát các mẫu hồ sơ đấu thầu và hợp đồng do cơ quan có thẩm quyền ban hành kết hợp với kinh nghiệm thực hiện dự án quốc tế, gồm: tài liệu mẫu về đấu thầu; hướng dẫn hợp đồng cho hình thức hợp đồng BOT, BLT, BOO và O&M; mẫu hợp đồng BOT cho dự án đường cao tốc, BLT cho dự án đường sắt, O&M cho dự án cảng hàng không và BOO cho dự án cảng đường thủy nội địa.

“Mục tiêu chương trình nhằm hỗ trợ Bộ Giao thông - Vận tải hình thành khung pháp lý rõ ràng và minh bạch để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư các dự án PPP, nâng cao năng lực quản lý điều hành các dự án PPP từ giai đoạn chuẩn bị đến quá trình triển khai thực hiện”, ông Huy cho hay.

Theo khẳng định của lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải, đây là website chính thức của Bộ Giao thông - Vận tải về PPP với những thông tin đăng tải minh bạch, rõ ràng và Bộ chịu trách nhiệm về những thông tin đó. Trong giai đoạn chuẩn bị cũng như sau khi chính thức vận hành, các cơ quan tham mưu, quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông - Vận tải cần tiếp tục tham gia ý kiến để xem xét bổ sung, điều chỉnh sao cho website hoạt động hiệu quả, đồng thời giúp các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý.

“Không sản phẩm nào vừa ra đời đã hoàn chỉnh ngay, vì vậy, trong quá trình khai thác, sử dụng, cần tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, cập nhật để website hoạt động ngày càng hiệu quả”, Thứ trưởng Nhật yêu cầu.