Tin tức & sự kiện

FCM - 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018: SỐ LƯỢNG CỌC CẤP RA THỊ TRƯỜNG CỦA FECON MINING ĐẠT HƠN MỘT TRIỆU MÉT DÀI

Thứ tư - 22/08/2018

Với hàng loạt dự án lớn đang thi công trải dài từ miền Bắc tới miền trung, Công ty cổ phần khoáng sản FECON (mã FCM – HSX) đã cấp ra thị trường với 1.043.963md dài cọc trong 6 tháng đầu năm 2018.

6thangdm-1.jpg

6 tháng đầu năm 2018, tình hình sản xuất kinh doanh của FCM tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng, cụ thể: tính theo thực tế quý II và 6 tháng đầu năm sản lượng cọc FCM đã sản xuất và cung ứng cho thị trường đạt 1.043.963md cọc. Điển hình trong đó phải kể đến các dự án lớn như: Dự án Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất – Quảng Ngãi (Khối lượng 160,390md cọc D500); Dự án Nhà máy thép Hòa Phát Hưng Yên (Khối lượng 35.000md cọc D350 và 15.000md cọc D300), Dự án nhà máy VINFAST Hải Phòng (Khối lượng 145,392md cọc D400; 103,560md cọc D500), Nhà máy sản xuất gạch Ceramic tấm lớn (Khối lượng 32,320md cọc D400; 5,553md cọc D450), Dự án AEON MALL Hà Đông (Khối lượng 3,841md cọc D300; 1,439md cọc D400; 32,242md cọc D500), Nhà máy sản xuất bao bì YFY (Khối lượng 98,679md cọc D300), Khu chức năng đô thị Tây Nam (Khối lượng 53,442md cọc D300).

Trong thời gian tới ngoài các dự án đang triển khai, dự kiến tới cuối năm FCM sẽ tiếp tục nhận và triển khai hàng loạt các gói thầu lớn tiếp như: Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Khối lượng 150.000md), Dự án khu đô thị Sài Đồng (Khối lượng 40.000md D600), Dự án cầu La Tiến (Khối lượng 15.000md D600), Dự án khu đô thị Dương Nội (Khối lượng 100.000md cọc D300), Đại học Thành Tây (Khối lượng30.000md cọc D400) và một số dự án khác rất khả thi.

Sau sơ kết đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm 2018, FCM sẽ tiếp tục kiên định định hướng kế hoạch năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; tìm các giải pháp cụ thể đối với từng khu vực vùng miền, phù hợp với thị trường; khai thác tốt nguồn lực và thế mạnh của FCM, triển khai đồng bộ các giải pháp, áp dụng các đề tài sáng kiến cải tiến… để nâng cao hiệu quả hoạt động của FCM.