Tin tức & sự kiện

FCM – ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thứ hai - 10/09/2018

Sáng ngày 10/9/2018 tại trụ sở chính FCM, công ty cổ phần khoáng sản FECON đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Đại hội) để trình thông qua ĐHĐCĐ phương án phê duyệt cổ đông chiến lược.

FCM_DHCDBT_01.jpg

Tham dự Đại hội có ông Hà Thế Phương – Chủ tịch HĐQT, ông Hà Thế Lộng Phó Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Trung Thành – thành viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty, ông Phan Khắc Long  Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ và các cổ đông hiện hữu của Công ty.

FCM_DHCDBT_02.jpg

FCM_DHCDBT_03.jpg

Tại đại hội ông Hà Thế Phương – Chủ tịch HĐQT đã báo cáo về hoạt động của công ty tính tới trước ĐHCĐ bất thường và thông báo cho ĐHĐCĐ biết về việc hoàn thành thoái vốn tại công ty cổ phần khoáng sản FECON Hải Đăng.Tiếp theo, ông Phạm Trung Thành - Ủy viên HĐQT, Giám đốc công ty thay mặt HĐQT trình Đại hội chấp thuận cổ đông chiến lược của công ty.

FCM_DHCDBT_04.jpg

FCM_DHCDBT_05.jpg

Sau khi nghe ông Hà Thế Phương trình bầy về lý do chọn Phan vũ là cổ đông chiến lược, về những điều kiện và những yếu tố thuận lợi tác động lớn về sự kết hợp giữa FCM và Phan vũ, cùng với đó là bài phát biểu chân thành, sâu sắc của ông Phan Khắc Long - Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư Phan Vũ khi quyết định trở thành cổ đông chiến lược của FCM. Ông Phan Khắc Long đã chia sẻ cho các cổ đông được biết về quá trình hình thành và phát triển, bước đường dài trong hơn 20 năm qua của Phan vũ, yếu tố để Phan Vũ giữ vị trí số một trên thị trường cọc.

FCM_DHCDBT_06.jpg

Trước sự cạnh tranh không ngừng từ các đối thủ, nếu không có những bước cải tổ đột phá, không chuyển đổi mình, đơn lẻ chống trọi thì sẽ rất khó tồn tại trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường. Phan Vũ đã nhận được sự tin tưởng của Japan Pile trở thành cổ đông chiến lược, qua đó đã giúp Phan Vũ về nguồn lực tài chính, nguồn lực quản trị, và các kỹ thuật công nghệ đưa doanh thu của công ty tăng gấp 3 lần, lợi nhuận thu về từ mức âm đã vươn lên trên 100 tỷ đồng. Những dẫn chứng này cung cấp cho các cổ đông FCM có cái nhìn cụ thể nhất về sự hợp tác này, Phan vũ sẽ giúp FCM một cách toàn diện nhất về mọi mặt: tài chính, nguồn lực và công nghệ và đặc biệt là thế mạnh về thị trường.

Sau cùng là phần biểu quyết thông qua phương án lựa chọn cổ đông chiến lược của công ty (là Công ty CP đầu tư Phan Vũ), toàn bộ 100% cổ đông đã tin tưởng và thông qua nội dung trình trước Đại hội.

FCM_DHCDBT_08.jpgFCM_DHCDBT_07.jpg

Như vậy, với sự chấp thuận thông qua của Đại hội thì Công ty cổ phần đầu tư Phan Vũ sẽ trở thành cổ đông chiến lược của Công ty cổ phần khoáng sản FECON với tỷ lệ nắm giữ 51% cổ phần của FCM.

FCM_DHCDBT_09.jpg