Tin tức & sự kiện

FCM - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thứ hai - 28/06/2021

Sáng ngày 28-6-2021, công ty cổ phần khoáng sản FECON tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, do tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp nên ngay từ đầu công ty đã thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo 5K do Bộ Y tế và các quy định của tỉnh Hà Nam ban hành.

Trên tinh thần tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng, chống dịch Covid và cùng với đó là các khâu và các nội dung, tiến trình Đaị hội được tiến hành nghiêm túc đúng theo quy định của pháp luật.

Tại hội nghị, ông Phạm Trung Thành đã tổng kết lại kết quả hoạt động SXKD năm 2020, đó là một năm rất nhiều khó khăn, do ảnh hưởng từ đại dịch thị trường xây dựng gần như bị đóng băng, ảnh hưởng tới việc sản xuất và cung cấp sản phẩm cọc của công ty, tổng kết lại một năm mặc dù các chỉ tiêu đề ra đều không đạt được, nhưng dưới sự chỉ đạo của HĐQT, ban điều hành cùng với cố gắng và nỗ lực của toàn thể CBCNV nên năm 2020 Công ty vẫn đảm bảo duy trì công việc cho toàn nhà máy, một chỉ tiêu đáng mừng là kết quả đã đạt được trên 90% kế hoạch đặt ra lần lượt là doanh thu đạt 572 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 27,9 tỷ.

Chia sẻ về dự án xây dựng nhà máy bê tông Thái Hà tại huyện Lý Nhân, do ảnh hưởng của đại dịch và theo chỉ đạo trung từ phía các cấp chính quyền nên tới thời điểm hiện tại dự án mới đền bù được 75%, ông cũng đã nêu ra các giải pháp để thúc đẩy nhanh hơn cho dự án như: bám sát địa bàn, phối hợp với cấp chính quyền cơ sở để vận động người dân tin tưởng và đồng ý với mức đền bù do nhà nước đề ra, qua đó sẽ làm cho tiến độ dự án đấy nhanh hơn.

Ông Hà Thế Phương Chủ tịch HĐQT nhận định năm 2020 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nhà máy nói riêng và thị trường cọc nói chung, ông dành lời biểu dương cho ban điều hành và bộ phận kinh doanh của Công ty, năm vừa qua bán tự doanh đã đạt được 49%/ tổng doanh thu, từ năm 2008 đến nay đã áp dụng được gần 800 sáng kiến cải tiến vào việc nâng cao năng suất và giảm giá thành, qua đó kính trình đại hội thưởng cho ban điều hành 01% lợi nhuận sau thuế.

Tiếp theo tiến trình đại hội là các báo cáo của HĐQT độc lập và ban kiểm soát, đều đánh giá cao các cố gắng từ phía ban điều hành và nhà máy trong năm khó khăn do đại dịch, bên cạnh đó còn chỉ ra một số các vấn đề còn đang gặp phải tại nhà máy, vấn đề công nợ là một điểm nóng đối với một số đối tác lớn, dự nợ của FCN luôn nằm ở mức cao dẫn đến khó khăn trong việc quay vòng vốn, yêu cầu cần phải có các giải pháp thu hồi tốt hơn, bên cạnh đó phải đẩy mạnh áp dụng quy trình bán hàng đã được ban hành trước đó và sử dụng nguồn vốn hợp lý hơn nữa.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nêu ra vấn đề băn khoăn khi giá nguyên vật liêu, xăng dầu thường xuyên biến động, thì công ty có các giải pháp gì trong việc ký kết hợp đồng với các nhà đầu tư để FCM hạn chế thấp nhất các ảnh hưởng đó tới lợi nhuận, trả lời vấn đề này ông Lương Anh Kiêm – Phó giám đốc phụ trách kinh doanh đã trao đổi làm rõ thêm tại đại hội: đối với các hợp đồng chuyển tiếp từ năm trước sang thì bộ phận kinh doanh đã chủ động bàn bạc thương thảo lại với các chủ đầu tư để điều chỉnh lại giá, đối với các hợp đồng phát sinh mới trong năm 2021 khi ký đều có khoản mục điều chỉnh giá nguyên liệu, xăng, dầu tăng đến mức nào đó thì sẽ điều chỉnh vào giá bán, ngoài ra với chính sách thanh toán tiền thì chủ động phân loại khách hàng ra bốn mức để chăm sóc, kiểm soát ứng với các mức thanh toán tiền khách nhau

Kết thúc Đại hội với phần biểu quyết, năm nay có 13 vấn đề trình đại hội, do các quy định từ luật chứng khoán, luật doanh nghiệp thay đổi nên điều lệ công ty, quy chế về quản trị nội bộ, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của BKS phải sửa đổi, ban hành mới… đặc biệt là tờ trình chia cổ tức, năm 2020 mặc dù rất khó khăn do đại dịch nhưng HĐQT vẫn quyết định chia cổ tức với mức 2,5% tiền mặt và 10% cổ phiếu so với kế hoạch 5% tiền mặt. Qua quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả với 100% cổ đông có mặt thông qua các nội dung trình Đại hội.

Một số hình ảnh tại đại hội: