Tin tức & sự kiện

FCM – Họp phiên đầu tiên của HĐQT và BKS

Thứ bảy - 16/02/2019

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên, chiều cùng ngày Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới đã tiến hành họp phiên đầu tiên. Tại hội nghị này, HĐQT đã bầu các chức danh, theo đó ông Hà Thế Phương tiếp tục nhận được sự tín nhiệm từ các thành viên đảm nhận chức vụ Chủ tịch, ông Phan Khắc Long được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT. Đồng thời Ban kiểm soát cũng họp và bầu chức danh trưởng ban, bà Lê Thị Anh đảm nhận chức vụ này.

FCM_DHCDBT_01.jpg

Như vậy sau ĐHĐCĐ thường niên 2019 và phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội đồng quả trị công ty CP khoáng sản FECON với 5 thành viên cụ thể như sau:

  1. Ông: Hà Thế Phương- Chủ tịch HĐQT
  2. Ông: Phan Khắc Long- Phó Chủ tịch HĐQT
  3. Ông: Trần Vũ Anh Tuấn- Thành viên HĐQT
  4. Ông: Đoàn Hùng Dũng- Thành viên độc lập HĐQT
  5. Ông: Trần Công Tráng- Thành viên độc lập HĐQT

Ban Kiểm soát công ty CP khoáng sản FECON với 3 thành viên cụ thể như sau:

  1. Bà: Lê Thị Anh- Trưởng ban Kiểm soát
  2. Bà: Hà Thị Mỹ Quyên- Thành viên BKS
  3. Bà: Nguyễn Thị Lan Hương- Thành viên BKS

FCM_DHCDBT_01.jpg