Tin tức & sự kiện

FCM – TỔ CHỨC ĐÀO TẠO ATLĐ NHÓM 2 & NHÓM 3 NĂM 2017

Thứ ba - 03/10/2017

Ngày 30/9/2017,Công ty cổ phần khoáng sản FECON đã phối hợp với công ty cổ phần nhân lực ASEAN tập huấn về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động cho 129 CBCNV thuộc nhóm 2 và nhóm 3 theo đúng quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ – CP ngày 15/05/2016 của Chính Phủ.

Trong những năm qua, trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, để đảm bảo thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, Ban lãnh đạo công ty luôn đề cao công tác đào tạo cho CBCNV như đào tạo về tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ… trong đó công tác an toàn vệ sinh lao động là một trong những nội dung được trú trọng hàng đầu.

Với khẩu hiệu đề ra “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn”, các học viên đã rất tự giác, nghiêm túc học tập, thực hiện các yêu cầu của đơn vị đào tạo trong nội dung tập huấn về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Kết quả: 100% CBCNV tham gia tập huấn đã hoàn thành chương trình đảm bảo mục tiêu đề ra .