Tin tức & sự kiện

Hà Nội thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thứ tư - 15/07/2015

Theo đó, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn nộp phí với biểu mức cụ thể như: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường; các loại đá khác (đá làm xi măng, puzolan, khoáng chất công nghiệp…) là 3.000 đồng/tấn; các loại cát khác (cát san lấp, cát xây dựng…) trừ cát vàng, cát làm thủy tinh 4.000 đồng/m3; đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình; đất sét, đất làm gạch, ngói 2.000 đồng/m3; đất làm cao lanh 7.000 đồng/m3; nước khoáng thiên nhiên 3.000 đồng/m3; than bùn 6.000 đồng/tấn.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân khai thác các loại khoáng sản kim loại và không kim loại khác không có quy định mức thu cụ thể tại biểu mức thu trên thì áp dụng mức thu tối đa quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 25/5/2011 của Chính phủ. Mức phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản tận thu bằng 60% mức phí của loại khoáng sản tương ứng quy định tại biểu mức thu phí trên.

Theo quy định mới việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố, đối tượng nộp phí là các tổ chức, cá nhân có tài sản bán đấu giá, tham gia đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 4/3/2010 của Chính phủ.

Mức thu phí tham gia đấu giá tài sản được quy định tương ứng với giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá. Cụ thể: Giá khởi điểm của tài sản từ 20 triệu đồng trở xuống thì mức thu là 50.000 đồng/hồ sơ; từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng thì mức thu là 100.000 đồng/hồ sơ; từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng thì mức thu là 150.000 đồng/hồ sơ; từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng thì mức thu là 200.000 đồng/hồ sơ; trên 500 triệu đồng thì mức thu là 500.000 đồng/hồ sơ.

Văn phòng Tổng cục

Nguồn: www.monre.gov.vn